ΑΡΧΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΩΝ" ΕΔΩ.

 

Ποιοί Είμαστε:

Το youthwork.gr είναι πρωτοβουλία του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων που αποτελείται από εργαζόμενους, απασχολούμενους και εθελοντές στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα. 

 

Σκοποί του Σωματείου:

- Δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος

- Αναγνώριση της κοινωνικής συμβολής του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων και της εργασίας με νέους.

- Συμβολή στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία

- Η προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας

- Προαγωγή της εργασίας με νέους στην κοινωνία

- Επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας με νέους

- Συνεργασία με φορείς που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τους σκοπούς του σωματείου

- Ένταξη σε ενώσεις / ομοσπονδίες ανάλογου ενδιαφέροντος της ημεδαπής και της αλλοδαπής

- Δημιουργία Παρατηρητηρίου έρευνας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εργασίας του Συμβούλου Νέων