Απρίλιος 2016

Το καταστατικό ξεκινάει το ταξίδι του ανά την Ελλάδα για να μπορέσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να υπογράψουν. Το καταστατικό θα στέλνεται μέσω ταχυδρομείου από πόλη σε πόλη όπου φορείς νεολαίας έχουν προσφερθεί να γίνει χρήση των γραφείων τους, όπου συκγεκριμένες ώρες θα μπορούν τα μέλη να πηγαίνουν να υπογράφουν. Προτεινόμενος ανώτερος χρόνος παραμονής σε κάθε πόλη: 5 εργάσιμες (εξαίρεση μπορεί να γίνει για μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη).