ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων με τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανία Παπαγεωργίου

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης κ. Παυσανία  Παπαγεωργίου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτημα του Σωματείου μας.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2018 και είχε διάρκεια περίπου μία ώρα κατά την οποία διαπιστώθηκε κατ’ αρχήν σύμπνοια απόψεων ως προς τα ζητήματα που απασχόλησαν τους μετέχοντες σε αυτήν. Κύριο θέμα  ήταν η αναγνώριση του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα συζητήθηκε και η συμμετοχή του φορέα μας στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία, η κατάρτιση της οποίας έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να παρουσιαστεί το προσεχές χρονικό διάστημα.
Η αναγνώριση του επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους νέους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για αυτό οφείλει να προχωρήσει με προσεκτικά βήματα ώστε να διασφαλιστούν ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ωφελήσουν πραγματικά τους νέους αλλά και συγχρόνως θα διασφαλίζει την εμπειρία που έχει κατακτηθεί στον τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε σύμφωνα με έρευνες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί, η εργασία με νέους στην Ελλάδα χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Τέλος η αντιπροσωπεία του Σωματείου παρέδωσε στον κ. Γενικό τις θέσεις του φορέα μας όπως αυτές διαμόρφωθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μετά από διαβούλευση με τα μέλη μας.
Σημείωση: Οι θέσεις του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων είναι διαθέσιμες εδώ.