Ιούνιος 2017: Δεύτερη καταστατική συνάντηση 23-25 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη

Μεταξύ 23 και 25 Ιουνίου 2017 έλαβε μέρος η δεύτερη καταστατική συνάντηση που σκοπό είχε την προετοιμασία του προς έγκριση καταστατικού, τον απολογισμό πεπραγμένων της προσωρινής διοικούσας και την ανανέωσή της.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ορίστηκαν ομάδες εργασίες για τα θέματα που αφορούν το σωματείο.