Σεπτέμβριος 2017

Η προσωρινή διοικούσα δέχτηκε πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή δομημένου διαλόγου για την νεολαία, από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και λόγω περιορισμένου χρόνου επιλέχθηκε ένα άτομο από την προσωρινή διοικούσα για την συμμετοχή του. Το θεμα θα συζητηθεί εκ νέου μετά το πέρας της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ενώ θα διαμορφωθεί και η στρατηγική εκπροσώπισης του σωματείου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την πρόσκληση.