09/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣH της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ιδρυτικά μέλη αυτού, στην Πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 21η & 22η Οκτωβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 10:00’, στο ξενοδοχείο «Βεργίνα», Μοναστηρίου 19, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 27, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.

 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Εκλογή προεδρεύοντος και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης (μυστική ψηφοφορία)
 • Έγκριση απολογισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής και απαλλαγή αυτής
 • Απολογισμός πεπραγμένων (Δομημένος διάλογος, εκπαίδευση συμβούλων νέων, εκπροσώπηση σωματείου σε άλλες περιπτώσεις, ομάδες εργασίας)
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
 • Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων
 • Προγραμματικές ανακοινώσεις υποψηφίων (ά. 16 του Καταστατικού)
 • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
14.00 – Γεύμα
15:00 – 22.00  Εκλογική διαδικασία
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017
 • 09.30 π.μ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • 10.00 π.μ. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκρότηση σε σώμα.
 • 11.00 π.μ. Έναρξη εργασιών Γ.Σ.
 • Διαμόρφωση στρατηγικής του σωματείου
 • Ομάδες εργασίας
 • Αποδοχή νέων μελών
 • Άλλα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη
 • 14.00 Γεύμα
 • 15.00 Συνέχεια εργασιών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης πριν από το γεύμα

Όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην πρώτη γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο έως και τις 12 Οκτωβρίου 2017 (προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της), να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου (youthworkgreece@gmail.comαίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη ΕΔΩ), εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή, το προεδρείο (πρόεδρος και γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης).

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 2ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Η Προσωρινή Διοικούσα