13/01/2016

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης προχωράμε στην διενέργεια διαδικτυακής ψηφοφορίας για να αποφασίσουμε την καταλληλότερη μετάφραση του όρου του youth worker στα ελληνικά.

Οι όροι που έχουν προταθεί από την πρώτη καταστατική συνέλευση είναι οι εξής:

1. Σύμβουλος Νεων
2. Επαγγελματίας Υπηρεσιών Νεολαίας

Για την ψηφοφορία επιλέχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα SurveyMonkey. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική και υπεύθυνη για τη ν διενέργεια και την εγκυρότητά της είναι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του υπό σύσταση Σωματείου.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Ιανουαρίου 2016.