13/10/2015

Σήμερα ανακοινώθηκε η ανοικτή πρόσκληση για την πρώτη και καταστατική συνέλευση για την δημιουργία του σωματείου των youth workers στην Ελλάδα.

Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη ενώ η ανάγκη αναγνώρισης και οργάνωσης του χώρου αποδεικνύεται επιτακτική.

Παράλληλα εντός των επόμενων ημερών ξεκινάνε:

  • Η ηλεκτρονική διαβούλευση για την συγγραφή –από κοινού- του καταστατικού

Σκοπός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι να δώσει βήμα σε όλους τους συναδέλφους να εκφραστούν και να συμβάλουν στην δημιουργία του Σωματείου ώστε αυτό να λειτουργεί ανοικτά βασιζόμενο στην πλήρη διαφάνεια και συμμετοχικότητα.

  • Η συλλογή άρθρων, ερευνών και ηλεκτρονικών βιβλίων για την δημιουργία τμήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με σκοπό την οργάνωση της βιβλιογραφίας από Ελλάδα και εξωτερικό.

Για της ανάγκες διευκόλυνσης της επικοινωνία έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου youthworkgreece@gmail.com, η ιστοσελίδα www.youthwork.gr , ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@youthwork.gr (δεν λειτουργεί ακόμη), ανοικτά προς διαμόρφωση αρχεία στο GoogleDocs και δύο γκρουπ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα facebook με τις ονομασίες YOUTH WORK GREECE (για το ευρύτερο κοινό) και Youth Work Greece Members για τα μέλη του Σωματείου.