8/12/2015

Ξεικνάει σήμερα ο δεύτερος κύκλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του καταστατικού που δημιουργήθηκε από τις ομάδες εργασίας αυτών που συμμετείχαν στην πρώτη καταστατικήRead More

7/12/2015

Μετά από ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους εργάζονται επαγγελματικά, ερασιτεχνικά και εθελοντικά στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα, οργανώθηκε η πρώτη καταστατική συνέλευση για τηνRead More