Μάρτιος 2016

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση για την οριστικοποίηση των κειμένων του καταστατικού και πλέον αυτό βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου για να ολοκληρωθεί προς κατάθεση.