Ιούνιος 2017: Δεύτερη καταστατική συνάντηση 23-25 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη

Μεταξύ 23 και 25 Ιουνίου 2017 έλαβε μέρος η δεύτερη καταστατική συνάντηση που σκοπό είχε την προετοιμασία του προς έγκριση καταστατικού, τον απολογισμό πεπραγμένων τηςRead More