06/03/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 433/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αριθμός εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 31818 6 Μαρτίου 2018 Αρ.Read More