ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο “3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας” 22-25 Οκτωβρίου 2018, Κολωνία, Γερμανία

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας, ανακοινώνουν ότι 22-25 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί τοRead More