ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Αθήνα, 05 – 03 – 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 15 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θαRead More