7/12/2015

Μετά από ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους εργάζονται επαγγελματικά, ερασιτεχνικά και εθελοντικά στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα, οργανώθηκε η πρώτη καταστατική συνέλευση για την δημιουργία Σωματείου για το Youth Working.

Σκοποί της συνάντησης ήταν:

  • Η συγγραφή από κοινού του καταστατικού του Σωματείου με βάση την ηλεκτρονική διαβούλευση που προηγήθηκε
  • Η μετάφραση της ονομασίας του Youth Worker στα ελληνικά
  • Η εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του σωματείου
  • Η οργάνωση των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνει το σωματείο για την αναγνώριση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Ακολουθούν τα αναλυτικά πρακτικά της Συνέλευσης:

1η Καταστατική Συνέλευση – Πρακτικά