06/03/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 433/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Αριθμός εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 31818

 

6 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2/6.3.2018
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 17η & 18η Μαρτίου 2018, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 10:00’ (ο χώρος θα ανακοινωθεί έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση - σε κάθε περίπτωση εντός Αθηνών) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.
 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Απολογισμός Πρώτου Τριμήνου
 • Αποδοχή Νέων Μελών
 • Συναπόφαση ορισμών και πολιτικής του Σωματείου
 • Ομάδες Εργασίας – Οργάνωση και Καταληκτικές Ημερομηνίες
 • Ομάδες Εργασίας – Δημιουργία προσχεδίου εργασίας
 
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.
 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία πάνω στο προσχέδιο
 • Αιτήσεις Erasmus+ για τους σκοπούς του Σωματείου
 • Άλλα θέματα που θα προταθούν από τα μέλη
 • 15.00 Συνέχεια εργασιών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης πριν από το γεύμα
 • 15:30 Λήξη Γενικής Συνέλευσης και Αποχώρηση Μελών
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 2ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.
 
Με εκτίμηση,
 
Ο Πρόεδρος
Φιλάρετος Βούρκος
 
Ο Γενικός Γραμματέας
Γρηγόρης Κυριακού
 

06/01/2018: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων στη Γερμανία

Στη Γερμανία βρέθηκε, κατά το χρονικό διάστημα 10-17 Δεκεμβρίου 2017, το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με μορφές, δομές και εμπειρίες των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work) και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων της Βαυαρίας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νέων της Κάτω Φρανκονίας.

Η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας χρηματοδοτήθηκε από το ειδικό Πρόγραμμα για την ίδρυση του Ελληνικογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Παιδιών και Νέων του γερμανικού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νέας Γενιάς.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Γερμανία, τα δεκαέξι (16) μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν κέντρα νεότητας, σωματεία, συμβούλια νέων στις πόλεις Βίρτσμπουργκ και Μόναχο, ενώ είχαν συνάντηση και στη Βουλή της Βαυαρίας με βουλευτή αρμόδιο για θέματα νεολαίας. Στις επισκέψεις αυτές ενημερώθηκαν για το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα παιδιά και τους νέους στη Γερμανία, την οργάνωση και το πρόγραμμα σπουδών όσων επιθυμούν να εργαστούν ως σύμβουλοι νέων στη Γερμανία, την οργάνωση και λειτουργία των συμβουλίων νέων, παιδαγωγικές τεχνικές μέσω των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (media) και της τεχνολογίας, τη δομή και οργάνωση φορέων νεολαίας με τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή δραστηριότητα, την εργασία με νέους που επιτελεί η τοπική Εκκλησία, την οργάνωση των νέων εντός των συνδικάτων, τη λειτουργία και τους στόχους τοπικών κέντρων νεότητας και τη συνεργασία τους με τις τοπικές αρχές, καθώς και προγράμματα άλλων φορέων νεολαίας, όπως οι αθλητικές ομάδες σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νέους στην Ελλάδα. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, καθώς το επάγγελμα του συμβούλου νέων δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ως σύμβουλος νέων (youth worker) ορίζεται το άτομο το οποίο εργάζεται με και για τους νέους προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και τους ενεργοποιεί ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία μεταβαίνοντας από την εφηβεία στη “ανεξαρτησία”. Ο σύμβουλος νέων σχεδιάζει, υλοποιεί και  αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων, μέσα από την εθελοντική τους συμμετοχή και συνεισφορά, ενώ είναι συμπληρωματικά στην τυπική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο, ο σύμβουλος νέων συνδράμει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για τη νεολαία, σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η γενικότερη συνεισφορά του στη ζωή των νέων, ενισχύει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Σκοποί του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων είναι η δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος, η αναγνώριση της κοινωνικής συμβολής του επαγγέλματος του συμβούλου νέων και της εργασίας με νέους (youth work), η συμβολή στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία, η προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας, η προαγωγή της εργασίας με νέους στην κοινωνία, η επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας με νέους κ.α.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Web: www.youthwork.gr / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 482 806 (Φιλάρετος Βούρκος – Πρόεδρος) – 6975 767 802 (Judith Wunderlich – Αντιπρόεδρος) – 6972 157 784 (Γρηγόρης Κυριακού – Γενικός Γραμματέας ) – 6984 719 662 (Ολυμπία Δάτση – Ταμίας) – 6986 002 875 (Χρήστος Δερβεντλής – Μέλος Δ.Σ.)

19/10/2017: Αίτηση Νέου Μέλους - Δικαιολογητικά

Δημοσιεύεται η Αίτηση Νέου Μέλους για τους ενδιαφερόμενους. Εγγραφές νέων μελών θα λάβουν χώρα μετά τις 21/10/2017 και την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζουμε πως όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης νέου μέλους, το άρθρο 5 του Καταστατικού ορίζει:

"1. Μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας και1. Μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας καιπληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

- Εργασιακή εμπειρία (διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών ως εξαρτημένη εργασία ήελευθέριο επάγγελμα) στον τομέα της νεολαίας, ή/και- συστηματική εθελοντική απασχόληση στον τομέα της νεολαίας (διάρκειας τουλάχιστον2 ετών),

- O συνδυασμός των δύο παραπάνω κριτηρίων (συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 2ετών)

- και να έχει προταθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από ένα (1) τουλάχιστον μέλος τουΣωματείου.

Για την εγγραφή μέλους του Σωματείου απαιτείται να υποβληθεί από τονενδιαφερόμενο:

α) έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση, υπογεγραμμένη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουΣωματείου, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντοςκαταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

β) Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους,

γ) επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την εμπειρία του ως σύμβουλος νέων(παράγραφος 1)

δ) το εκάστοτε ισχύον ποσό εγγραφής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει για την αποδοχή ή τηναπόρριψη της αίτησης, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της.

4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή, μέσα σε ένα μήνα από τηνυποβολή της, δεν γνωστοποιήσει την απόφαση του, για αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψηστον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή του ως μέλος από την πρώτητακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει σχετικά με πλειοψηφία 3⁄4 των παρόντωνμελών της. Η αίτησή του υποβάλλεται προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση, μέσα σεπροθεσμία 15 ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήαπό την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του ενός (1) μηνός και το Διοικητικό Συμβούλιοοφείλει να τη συμπεριλάβει μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

6. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουνεκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους.


7. Τακτικά μέλη: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικόπρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, διαμένει μόνιμα και νομίμως στην Ελλάδα, πληροί το δικαίωμα εγγραφής, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και δενσυντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εγγραφής των παραγράφων 7 και 8, του άρθρου 8.Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στιςπαραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

8. Επίτιμα Μέλη:Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., φυσικά πρόσωπα, πουτυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης, για την εξαιρετική συμβολή τους στον τομέα της νεολαίας,έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά ή/και με τιςειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους, μπορούν να συμβάλλουν στηδιαμόρφωση των θέσεων του Σωματείου και της πολιτικής του.Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σωματείο.

9. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών του Σωματείου καισυμμετοχής σ’ αυτές.

10. Τα μέλη του Σωματείου, κατά την εγγραφή τους, λαμβάνουν γνώση του παρόντοςκαταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

11. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφήςστα μητρώα του Σωματείου."

 

22/10/2017: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου 2017 και με βάση τα άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων,  ως πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία (από Οκτώβριο 2017 έως και Οκτώβριο 2020) ορίζεται το ακόλουθο:

 • Πρόεδρος: Φιλάρετος Βούρκος
 • Αντιπρόεδρος: Judith Wunderlich Antoniou
 • Γενικός Γραμματέας: Γρηγόρης Κυριακού 
 • Ταμίας: Ολυμπία Δάτση
 • Μέλος: Χρήστος Δερβεντλής

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Αναστασία Κούκη
 • Θωμάς Τσίκος
 • Αργύρης Χούλιας

09/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣH της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ιδρυτικά μέλη αυτού, στην Πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 21η & 22η Οκτωβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 10:00’, στο ξενοδοχείο «Βεργίνα», Μοναστηρίου 19, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 27, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.

 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Εκλογή προεδρεύοντος και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης (μυστική ψηφοφορία)
 • Έγκριση απολογισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής και απαλλαγή αυτής
 • Απολογισμός πεπραγμένων (Δομημένος διάλογος, εκπαίδευση συμβούλων νέων, εκπροσώπηση σωματείου σε άλλες περιπτώσεις, ομάδες εργασίας)
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
 • Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων
 • Προγραμματικές ανακοινώσεις υποψηφίων (ά. 16 του Καταστατικού)
 • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
14.00 – Γεύμα
15:00 – 22.00  Εκλογική διαδικασία


Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

 • 09.30 π.μ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • 10.00 π.μ. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκρότηση σε σώμα.
 • 11.00 π.μ. Έναρξη εργασιών Γ.Σ.
 • Διαμόρφωση στρατηγικής του σωματείου
 • Ομάδες εργασίας
 • Αποδοχή νέων μελών
 • Άλλα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη
 • 14.00 Γεύμα
 • 15.00 Συνέχεια εργασιών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης πριν από το γεύμα

Όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην πρώτη γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο έως και τις 12 Οκτωβρίου 2017 (προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της), να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη ΕΔΩ), εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή, το προεδρείο (πρόεδρος και γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης).

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 2ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Η Προσωρινή Διοικούσα