ΝΕΑ

Σεπτέμβριος 2016

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των υπογραφών και το καταστατικό θα παραδοθεί στον δικηγόρο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάθεσής του.