ΝΕΑ

Αύγουστος 2017

Ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή η έγκριση του καταστατικού. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές διαδικασίες ώστε να κληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση.