ΝΕΑ

7/12/2015

Μετά από ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους εργάζονται επαγγελματικά, ερασιτεχνικά και εθελοντικά στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα, οργανώθηκε η πρώτη καταστατική συνέλευση για την δημιουργία Σωματείου για το Youth Working.

 

Σκοποί της συνάντησης ήταν:

-       Η συγγραφή από κοινού του καταστατικού του Σωματείου με βάση την ηλεκτρονική διαβούλευση που προηγήθηκε

-       Η μετάφραση της ονομασίας του Youth Worker στα ελληνικά

-       Η εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του σωματείου

-       Η οργάνωση των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνει το σωματείο για την αναγνώριση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

 

Ακολουθούν τα αναλυτικά πρακτικά της Συνέλευσης:

 1η Καταστατική Συνέλευση - Πρακτικά