Αρχική Σελίδα

Το youthwork.gr είναι πρωτοβουλία του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων που αποτελείται από εργαζόμενους, απασχολούμενους και εθελοντές στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα.

Ποιοί Είμαστε:

Στην παρακάτω παρουσίαση σας παρουσιάζουμε το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων, τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου μας, ποιος είναι ο Σύμβουλος Νέων και τι Συμβουλευτική Νέων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΩΝ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σκοποί του Σωματείου:

  • Δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος
  • Αναγνώριση της κοινωνικής συμβολής του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων και της εργασίας με νέους.
  • Συμβολή στη χάραξη και την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία
  • Η προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας
  • Προαγωγή της εργασίας με νέους στην κοινωνία
  • Επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας με νέους
  • Συνεργασία με φορείς που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τους σκοπούς του σωματείου
  • Ένταξη σε ενώσεις / ομοσπονδίες ανάλογου ενδιαφέροντος της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου έρευνας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εργασίας του Συμβούλου Νέων