ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Αθήνα, 05 – 03 – 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 15

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16η & 17η Μαρτίου 2018, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 14:00 στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (Νέστορος Τσανακλή 15, 69132 Κομοτηνή) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
Έναρξη εργασιών: 14.00

 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Απολογισμός 2018 και Πρώτου Τριμήνου 2019
 • Εξελίξεις στον τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα
 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία στο προσχέδιο εργασίας
 • 20:00 Λήξη πρώτης ημέρας Γενικής Συνέλευσης

 

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019
Έναρξη εργασιών: 10.00

 • Συνάντηση με Εκπρόσωπο του Δήμου Κομοτηνής (TBC)
 • Συνάντηση / επίσκεψη σε δομές νεολαίας και εθελοντισμού της Κομοτηνής (TBC)
 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία πάνω στο προσχέδιο
 • Αιτήσεις Erasmus+ για τους σκοπούς του Σωματείου
 • Άλλα θέματα που θα προταθούν από τα μέλη
 • 17:30 Λήξη Γενικής Συνέλευσης και Αποχώρηση Μελών

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 

Φιλάρετος Βούρκος

 

Γρηγόρης Κυριακού