Γνωστοποίηση περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ενημερώνουμε τα μέλη του σωματείου ότι μετά από παραίτηση του Γενικού Γραμματέα κου. Γρηγόρη Κυριακού συνεδρίασε στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και με βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 21ης Οκτωβρίου 2017 εξέλεξε τον κ. Θωμά Τσίκου-Τσερμελή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 

  • Πρόεδρος: Φιλάρετος Βούρκος
  • Αντιπρόεδρος: Judith Wunderlich Antoniou
  • Γενικός Γραμματέας: Ολυμπία Δάτση
  • Ταμίας: Θωμάς Τσίκος Τσερμελής
  • Μέλος – Σύμβουλος: Χρήστος Δερβεντλής