ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

 

Αθήνα, 26 – 02 – 2020

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 7η & 8η Μαρτίου 2020, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συναντήσεων της Α’ Προβλήτας του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (είσοδος Ερυθρού Σταυρού, τελευταίο κτίριο μετά την Αποθήκη Γ’ και πριν το γερανό με τη σημαία – σχετική εικόνα εδώ) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Έναρξη εργασιών: 14.00

 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Απολογισμός 2019 και Πρώτου Τριμήνου 2020 – Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς 
 • Οικονομικά στοιχεία – εκκρεμότητες – τραπεζικός λογαριασμός – ανανεώσεις συνδρομών 
 • Εξελίξεις στον τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα
 • Αναγνώριση επαγγέλματος Συμβούλου Νέων – Εξελίξεις 
 • Ζητήματα λειτουργίας του Σωματείου και εμπλοκή μελών σε αυτή
 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία πάνω σε εκκρεμούντες τομείς (προσχέδια, visual identity, κλπ)
 • 20:00 Λήξη πρώτης ημέρας Γενικής Συνέλευσης

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Έναρξη εργασιών: 10.00 

 • Στρατηγική εξωστρέφειας του Σωματείου σε νέους Συμβούλους Νέων 
 • Συζήτηση σχετικά με την ένταξη νέων μελών – ενδεχόμενη τροποποίηση και απλοποίηση άρθρων του Καταστατικού (π.χ. του άρθρου 5 του Κατασταρικού σχετικά με τις εγγραφές νέων μελών)
 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία πάνω σε εκκρεμούντες τομείς (προσχέδια, visual identity, κλπ)
 • Αιτήσεις Erasmus+ για τους σκοπούς του Σωματείου
 • Άλλα θέματα που θα προταθούν από τα μέλη
 • 17:30 Λήξη Γενικής Συνέλευσης και Αποχώρηση Μελών

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Φιλάρετος Βούρκος Ολυμπία Δάτση