Διαδικτυακό εργαστήρι για τα μέλη του ΠΣΣΝ “GDPR & Οργανώσεις Νεολαίας”

Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης των μελών του, το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακού εργαστηρίου με θέμα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στις Οργανώσεις Νεολαίας με τη μορφή σύγχρονου webinar. Το εργαστήρι αποτελείται από τρία μέρη, ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε σήμερα, 10 Απριλίου 2020 με την αξιοποίηση της εσωτερικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στο πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε πρώτη επαφή με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, και συγκεκριμένα με:

 • Την ιστορία των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων από το 1981 και έπειτα,
 • Την ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • Τις βασικές έννοιες του GDPR,
 • Το ουσιαστικό και εδαφικό του πεδίο εφαρμογής του GDPR,
 • Τις καινοτομίες και τη δομή του GDPR,
 • Τις Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων και την προσέγγιση της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού.

Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 17/4/2020, πάλι μέσω της εσωτερικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, στο οποίο θα αναλυθούν:

 • Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας,
 • Τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων,
 • Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων και των εκτελούντων επεξεργασία,
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Σημειώνεται πως η εν λόγω δράση απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων. Το συντονισμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου ανέλαβε ο κ. Χρήστος Δερβεντλής (μέλος του ΠΣΣΝ, Πολιτικός Επιστήμονας και Μεταπτυχιακός φοιτητής “ΔΠΜΣ Δικαίου και Πληροφορικής”).

 

Απόσπασμα από το πρώτο μέρος του διαδικτυακού εργαστηρίου: