Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακήρυξε το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το ΕΕΝ 2022 έχει στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού.

Τι σημαίνει όμως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας;

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αποτελεί την ευκαιρία για όλους μας να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στην εποχή μετά την πανδημία COVID-19, με ελπίδα και εμπιστοσύνη.

Στρέφει την προσοχή στους νέους και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν στη συμμετοχή τους στα κοινά και αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας στην οικοδόμηση της Ευρώπης και ενός καλύτερου μέλλοντος.

Νέοι από όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να:

  • Πάρουν μέρος σε δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Μοιραστούν το όραμά τους και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους.
  • Αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

Κύριοι στόχοι του #ΕΥΥ2022

1.Ανανέωση των θετικών προοπτικών για τους νέους, υπογραμμίζοντας παράλληλα πώς η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης προσφέρουν ευκαιρίες για τους νέους.
2
. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων, και μέσω του youth work, ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες και να γίνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοί και αφοσιωμένοι πολίτες και φορείς της αλλαγή.
3. Υποστήριξη των νέων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους, είτε αυτές προέρχονται από την Ε.Ε. είτε από εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και ενεργή προώθηση των ευκαιριών
αυτών
.
4.
Ενσωμάτωση της πολιτικής για τη νεολαία σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικών της Ένωσης σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 20192027, ώστε να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση της προοπτικής για τη νεολαία στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Που μπορώ να μάθω περισσότερα;

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου, μέλος της οποίας αποτελεί και το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων  δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για την Ελλάδα.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως σημείο αναφορά με στόχο την ενημέρωση των νέων για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Μάθε τι μπορεί να σου προσφέρει το Έτος μπαίνοντας στην ιστοσελίδα Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

EYY2022WEBEάν είστε φορέας και θέλετε να αναρτήσετε εκδήλωση/δραστηριότητα που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, τότε μπορείτε να την αναρτήσετε στον διαδικτυακό χάρτη που έχει δημιουργηθεί κάνοντας κλικ εδώ.

#EuropeanYearOfYouth !

“Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.Είναι καιρός να ανταποδώσουμε σε μια γενιά πουεπέδειξε τόσηαλληλεγγύη,και έχασε τόσαπολλά,στην πανδημία.Θέλω η Ευρώπη να εργαστεί για την επόμενη γενιά.Νέοι Ευρωπαίοι, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Αυτή είναι η δική σας Ευρώπη”
Ανακοίνωση της Προέδρου Ursula von der Leyen στη SOTEU, 15 Σεπτεμβρίου

ΦΕΚ B΄185 Σύσταση Επιτροπής Σχεδιασμού

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδιασμού και  Χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας