ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGER)

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων

  1. “European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth worker is a lifestyle, κωδικός προγράμματος 2021-1-EE01-KA220-YOU-000029060, Erasmus+ Programme, ΚA2 – Συμπράξεις Συνεργασίας,
  2. “The Future of Youth Work”ers”, κωδικός αίτησης KA220-YOU-E80AC543 Erasmus+ Programme, Key Action 2 Συμπράξεις Συνεργασίας,

προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο (σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου/εξωτερικού συνεργάτη), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2023 και με αντικείμενο τη διαχείριση των παραπάνω προγραμμάτων και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του/της υπ. διαχείρισης προγραμμάτων (Project Manager), σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

Κατεβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία όσον αφορά την πρόσκληση.
youthworkgreece@gmail.com & info@youthwork.gr