Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Ενημέρωση: 03/11/2019

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για τις εργασίες του Σωματείου μας. Σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα, δημοσιεύουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΠΠΠΔ), η οποία περιγράφει ποιοι είμαστε, γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο διάστημα, όπως επίσης τα δικαιώματά σας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα ασκήσετε.

Η ταυτότητά μας

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων (αγγλ. “Hellenic Youth Workers Association”, εφεξής “Σωματείο”) είναι σωματείο πανελλαδικής εμβέλειας των επαγγελματιών Συμβούλων Νέων και των απασχολούμενων της νεολαίας με έδρα την Αθήνα.

Το σωματείο είναι μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί του σωματείου είναι:

 • Δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος
 • Αναγνώριση της συμβολής των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους (youth work) στην ανάπτυξή τους
 • Συμβολή στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία
 • Η προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας
 • Προαγωγή της εργασίας με νέους στην κοινωνία
 • Επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας με νέους

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σωματείο μπορείτε να βρείτε στο https://youthwork.gr

Εύρος της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΠΠΠΔ) περιλαμβάνει δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων φυσικών προσώπων που γίνονται στο πλαίσιο

 • Λειτουργίας των εργασιών του Σωματείου μας,
 • Προετοιμασίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων του Σωματείου μας και συμμετοχής σε εκδηλώσεις τρίτων φορέων,
 • Προετοιμασίας των εργασιών των τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων,
 • Εγγραφών νέων μελών και ανανεώσεων εγγραφών υφιστάμενων μελών,
 • Ενημέρωσης των μελών μας για όλα τα νέα του Σωματείου και του Κλάδου,
 • Λειτουργίας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τα κοινωνικά δίκτυα και την ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανομένων των cookies).

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Γενικότερα, η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει τρεις νομικές βάσεις:

 • Τη ρητή σας συγκατάθεση στις περιπτώσεις που αφορούν επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και τα νέα μας.
 • Τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Σωματείου μας (π.χ. Φόρμα εγγραφής μέλους)
 • Την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι στο Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται ώστε

 • Να ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δράσεις του Σωματείου μας,
 • Να απαντάμε σε ερωτήματα ενδιαφερομένων που αφορούν τους τομείς δραστηριότητάς μας,
 • Να διοργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις / δράσεις σχετικές με την εργασία με νέους (youth work).
 • Να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων και των ομάδων εργασίας του Σωματείου,
 • Να ανταποκρινόμαστε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στο Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αναλυτικά

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με δεδομένα που συλλέγουμε ανά δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη λίστα δεν ζητούνται κάθε φορά στο σύνολό τους, καθώς φροντίζουμε ώστε σε κάθε μας δραστηριότητα να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα (“αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων”).

 • Εάν έχετε ζητήσει την εγγραφή σας ως μέλος του Σωματείου και για όσον καιρό είστε μέλος του Σωματείου, τότε με βάση το Καταστατικό μας θα σας ζητήσουμε να μας αναφέρετε:
  • Τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση εγγραφής μέλους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνα,ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας, υπογραφή)
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα,
  • Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ενασχόλησή σας ως Σύμβουλος Νέων
 • Εάν συμμετέχετε σε κάποια από τις εκδηλώσεις/δράσεις μας, τότε θα σας ζητήσουμε να μας αναφέρετε:
  • Το ονοματεπώνυμό σας,
  • Την ιδιότητά σας,
  • Το email σας,
  • Το τηλέφωνό σας,
  • Τη ρητή σας συγκατάθεση για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με μελλοντικές μας δράσεις.
  • Σε περίπτωση που η δράση σχετίζεται με απονομή επάθλου οποιασδήποτε μορφής, ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τα κίνητρα συμμετοχής σας, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή δίκαιου αποτελέσματος.
 • Παρακαλούμε σημειώστε πως στο σύνολο των δράσεων και των εκδηλώσεών μας, λαμβάνουμε οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) το οποίο χρησιμοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα, στον απολογισμό των δράσεων καθώς επίσης αποστέλλεται στα ΜΜΕ και κατά περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε σε αυτό το υλικό, παρακαλούμε να το δηλώσετε σε ένα από παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή τους εκπροσώπους του Σωματείου (η παρούσα δήλωση δεν αφορά το οπτικοακουστικό υλικό που παράγεται απευθείας από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους).
 • Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, φόρμας επικοινωνίας ή email, επεξεργαζόμαστε μόνο όσα δεδομένα μας παραχωρήσετε εσείς (λ.χ. Ονοματεπώνυμο, email κτλ) και αποκλειστικά ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
 • Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών και των συνολικών επισκέψεων, όμως τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο του απολογισμού μας.

Όσον αφορά τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, ισχύουν τα παρακάτω:

Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα χρειάζεται ώστε να εκτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν και έως ότου δε χρειάζεται να διατηρούνται για κάποιον ενδεχόμενο έλεγχο του φορέα μας, εκτός και αν μας ζητήσετε το αντίθετο βάσει των δικαιωμάτων σας (σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων), όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ενδεικτικά:

 • Τα δεδομένα από τις αιτήσεις εγγραφής διατηρούνται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για όσο διάστημα είστε μέλος του Σωματείου, ενώ μετά τη διαγραφή σας για περίπου 3 χρόνια.
 • Τα δεδομένα από τις φόρμες συμμετοχής σε εκδηλώσεις διατηρούνται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για περίπου 3 χρόνια (μέχρι να ολοκληρωθεί η εκάστοτε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων).

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και κατάρτιση προφίλ

Τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για την εξαγωγή αποφάσεων ή για την κατάρτιση προφίλ.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που λαμβάνουμε κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την εγγραφή νέων μελών μένουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία του Σωματείου και χρησιμοποιούνται ανώνυμα για την εξαγωγή στατιστικών στο πλαίσιο του απολογισμού πεπραγμένων του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους φορείς (όμως αποθηκεύονται προς αποκλειστική χρήση του φορέα μας σε υπηρεσίες όπως το Dropbox, το Google Drive, το MailChimp ή/και άλλες αντίστοιχες).

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που τα δεδομένα σας χρειαστεί να διαβιβαστούν σε τρίτους, θα σας ενημερώσουμε και θα ζητήσουμε τη ρητή και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή σας με κάθε πρόσφορο μέσο, ΠΡΙΝ συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (για νέες φόρμες εγγραφής/επικοινωνίας) και ΠΡΙΝ γίνει η όποια διαβίβαση (για δεδομένα από ήδη συμπληρωμένες φόρμες εγγραφής/επικοινωνίας).

Μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμότητα της μεταφοράς

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει πως ένας από τους τρόπους για να θεωρείται η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ νόμιμη, είναι η ύπαρξη “απόφασης επάρκειας (“adequacy decision”) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρίτα κράτη, τα οποία παρέχουν επαρκείς νομικές εγγυήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η πλήρης λίστα των κρατών για τα οποία υπάρχει απόφαση επάρκειας είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο (μόνο στα αγγλικά).

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων χρησιμοποιεί τρίτες υπηρεσίες για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιών του. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες από τις εξής εταιρείες (κάνοντας κλικ σε κάθε μια από αυτές θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου):

 

Σημαντική επισήμανση: Το ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει την έδρα της εκτός ΕΕ ή ακόμη και σε κράτος που δεν καλύπτεται από απόφαση επάρκειας, δεν καθιστά επεξεργασία των δεδομένων είναι αυτόματα παράνομη, καθώς μπορεί η αποθήκευση και η επεξεργασία να λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδομένων από την κάθε εταιρεία υπάρχουν στις επιμέρους πολιτικές προστασίας δεδομένων.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από ιστότοπους τρίτων

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους (third party) και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Τα δικαιώματά σας

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία τους ή στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη διόρθωσή τους σε περίπτωση που είναι λανθασμένα, και υπό προϋποθέσεις στη διαγραφή τους.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στη διεύθυνση youthworkgreece[at]gmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι ο τρόπος που θα χειριστούμε το αίτημα σας αναφορικά με τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι ο δέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Παρακαλούμε σημειώστε πως για λόγους ασφαλείας και για τη διαφύλαξη των δικών σας συμφερόντων, ενδεχομένως χρειαστεί περάσετε μια διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Όποια δεδομένα λάβουμε κατά τη διαδικασία αυτή, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και θα διαγραφούν οριστικά μόλις επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας.

Διάρκεια συγκατάθεσης

Από τη στιγμή που μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αυτή ισχύει έως ότου την ανακαλέσετε. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας (που υπόκειται σε αυτήν τη νομική βάση), στέλνοντας ένα email στο youthworkgreece[at]gmail.com . Σε αυτήν την περίπτωση, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα οριστικά το συντομότερο δυνατόν.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας (λ.χ. Αν είστε εγγεγραμμένος στη λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων του Σωματείου και μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων, δε θα μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε την αντίστοιχη ενημέρωση). Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τις επιπτώσεις της ανάκλησης της συγκατάθεσης και θα σας ζητήσουμε τελική επιβεβαίωση για την ανάκληση αυτή.

Παρακαλούμε σημειώστε πως για λόγους ασφαλείας και για τη διαφύλαξη των δικών σας συμφερόντων, ενδεχομένως χρειαστεί περάσετε μια διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Όποια δεδομένα λάβουμε κατά τη διαδικασία αυτή, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και θα διαγραφούν οριστικά μόλις επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας.

Ενημέρωση – Ανανέωση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Για τη διευκόλυνσή σας, στο επάνω μέρος αυτής της ΠΠΠΔ υπάρχει το πεδίο “Τελευταία ενημέρωση”, στο οποίο εμφανίζεται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της παρούσας.

Για όποια απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email youthworkgreece[at]gmail.com