Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων φορέας εκπροσώπησης και επικοινωνίας (National Contact) για τη “Διαδικασία της Βόννης” – “Bonn Process”

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων είναι πλέον επίσημα ο φορέας εκπροσώπησης και επικοινωνίας (National Contact) για τη “Διαδικασία της Βόννης” – “Bonn Process” Η “ΔιαδικασίαRead More